Giải toán vật lý lớp 11 tập 1. Điện và điện từ. Phần 2. Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi

Bài 9. Định luật ôm cho toàn mạch. Bài tập luyện tập

.
.
.

 

 

;
.
.
.
Bình luận