Giáo án Vật lý lớp 12 cơ bản: Chương 7 - Hạt nhân nguyên tử

Tiết 63. Phóng xạ (tt)

.
.
.

 

;
.
.
.
Bình luận