Giáo án vật lý lớp 11. Phần hai: Quang hình học. Điện tử học. Chương VII - Mắt và dụng cụ quang học

Tiết 69. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì (2)

.
.
.

 

 

;
.
.
.
Bình luận