Giáo án vật lý nâng cao lớp 10: Phần hai - Nhiệt học. Chương VIII - Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

.
.
.

 

giaoan_vatly10_nc_bai60_1.jpg
giaoan_vatly10_nc_bai60_2.jpg

 

;
.
.
.
Bình luận