Giáo án vật lý nâng cao lớp 10: Phần hai - Nhiệt học. Chương VIII - Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

.
.
.

 

giaoan_vatly10_nc_bai59_1.jpg
giaoan_vatly10_nc_bai59_2.jpg

 

;
.
.
.
Bình luận