Giáo án vật lý nâng cao lớp 10: Phần hai - Nhiệt học. Chương VII: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 57: Thực hành - Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

.
.
.

 

giaoan_vatly10_nc_bai57_1.jpg
giaoan_vatly10_nc_bai57_2.jpg

 

;
.
.
.
Bình luận