Giáo án vật lý nâng cao lớp 10: Phần hai - Nhiệt học. Chương VII: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

.
.
.

 

giaoan_vatly10_nc_bai56_1.jpg
giaoan_vatly10_nc_bai56_2.jpg
giaoan_vatly10_nc_bai56_3.jpg
giaoan_vatly10_nc_bai56_4.jpg

 

;
.
.
.
Bình luận