Giáo án vật lý nâng cao lớp 10: Phần hai - Nhiệt học. Chương VII: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc

.
.
.

 

giaoan_vatly10_nc_bai55_1.jpg
giaoan_vatly10_nc_bai55_2.jpg
giaoan_vatly10_nc_bai55_3.jpg

 

;
.
.
.
Bình luận