Giáo án vật lý lớp 11. Phần một: Điện học. Điện tử học. Chương II - Dòng điện không đổi

Bài 17. Định luật ôm đối với toàn mạch

.
.
.

 

 

;
.
.
.
Bình luận